Nedaleko Prahy, kde najdeme řadu již postavených či právě vznikajících domů od společnosti Ekonomické stavby, a. s., jsme navštívili jeden z nedávno dokončených. Jeho majitele jsme požádali o zodpovězení několika nejdůležitějších otázek, které zajímají každého, kdo se právě rozhoduje ke stejnému kroku, jakým je stavba vlastního domu.

Mohli byste nám říci, co bylo hlavním důvodem k tomu, že jste zatoužili tak radikálně změnit způsob bydlení?

Byl to především poměr mezi splátkou úvěru, který jsme si plánovali na stavbu vzít, a nájemným v bytech v Praze nebo okolí. Rozhodovala také podpora našich rodičů při startu.

Kde jste se poprvé dozvěděli o společnosti ES?

O Ekonomických stavbách jsme se dozvěděli z časopisu Můj dům, který jsme měli předplacený.

Mezi jakými dalšími společnostmi jste se rozhodovali?

V poslední fázi jsme se rozhodovali mezi společností Canaba a Ekonomickými stavbami. Rozhodnutí padlo ve prospěch Ekonomických staveb, protože byly schopny pomoci hlavně se získáním úvěru a byly pružnější v úpravách projektu domu. Jejich přístup byl pozitivní a to hovořilo v jejich prospěch, i když jsme byli teprve na začátku.

Klienti ES rádi využívají jejich nabídky při získání stavebního povolení či hypotečního úvěru. Jak to bylo u vás?

Pokud jde o získání stavebního povolení, tam jsme se sami do tohoto procesu zapojili a měli jsme veškerá razítka a povolení pod kontrolou a nečekali, až se někdo z úředníků v zákonné lhůtě ozve. Vstřícný přístup jsme zažili především ze strany stavebního úřadu v Úvalech. Také o možnosti financování jsme samozřejmě věděli, ale této služby jsme nevyužili. Počátek stavby jsme financovali ze svých zdrojů a ty byly postupně refinancovány hypotečním úvěrem a zde vše probíhalo bez problémů.

Mohli byste nám tedy popsat průběh vlastní stavby?

Stavba probíhala až na drobné nedostatky velmi dobře. Asi rozhodující vliv měli dobří řemeslníci, kteří stavěli dům podle správných postupů a s nutnými technologickými přestávkami. Stavbu jsme v průběhu samozřejmě kontrolovali i naším stavebním dozorem. Pokud bychom to shrnuli, tak v listopadu 2002 jsme začali s vylitím základových spár a v listopadu 2003 jsme se stěhovali, i když do ještě provizorních podmínek. Celkově byl dům se zateplením a fasádou dokončen v květnu 2004.

Váš dům je sice typový, ale poměrně upravený.

Ano. Úpravy v projektu oproti základní verzi domu jsme požadovali a ty byly v konečném kole také splněny. Tuto fázi hodnotíme ale jako jednu z nejhorších, protože zde bylo zapojeno mnoho osob včetně externistů a tím se vše protahovalo.

Jak byste tedy celou akci zhodnotili?

Až na drobné nedostatky, které ale patří snad ke každé stavbě, jsme s kvalitou prací velmi spokojeni.

A jak prožíváte tu velikou změnu ve způsobu bydlení?

Myslím, že jsme se ženou ve stavu euforie, protože pocit bydlet ve svém je opravdu nepopsatelný. Jsou okamžiky, kdy si tento stav velmi uvědomujeme, například když v zimě praská oheň v krbu nebo když při bouřce kapky tlučou do střešních oken a my jsme schovaní pod vlastní střechou. Děti to budou brát asi jako fakt, ale přesto je u staršího syna vidět ta pohoda z dostatku prostoru. I když je kolem domu ještě spoustu práce a před námi téměř nekonečný hypoteční úvěr, přesto je tato změna po příchodu dětí na svět to nejlepší, co nás potkalo.

Přeji vám, aby ten pocit euforie vydržel co nejdéle a aby ho co nejméně rušily ty méně radostné stránky spojené s finanční stránkou věci. Hodně krásných dnů ve vašem domě a děkujeme za pozvání.

Jan Křesina

Zajímavé odkazy